Taslak buğday alım baremi açıklandı (2017) – TMO Toprak Mahsulleri Ofisi

22 Eylül 2016 tarihinde yapılan toplantıya göre;

Tescili yapılmış olan buğday çeşitlerinin kalite performansları incelenerek 2017 yılında uygulanması düşünülen Taslak Buğday Alım Baremi‘nde yer alacak çeşitlerin grupları belirlenmiştir.

2017 Taslak Buğday Alım Baremine tmo.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

 

Kaynak: http://www.tmo.gov.tr/Main.aspx?ID=1746

Benzer Yazılar: