Önder Tarım, tarla, bağ ve bahçe kültürleri alanında verim ve kaliteyi arttıran, denenmiş ve seçilmiş üstün vasıflı çeşitlere ait tohumlukların tedarikine, sebzeciliğinde daha sağlıklı ve kaliteli bir üretim fırsatının sunulmasına, modern tarımcılık uygulamalarının yaygınlaştırılmasına ve aynı zamanda bunun üreticiye benimsetilmesine öncülük etmektedir.